Ingezonden persbericht


Venlo, donderdag 2 december 2010

Persbericht

Waterschap Peel en Maasvallei stuit op bijzondere archeologische vondst bij Tungelroysebeek Vondst historische edelhert onthult bewonersgeschiedenis van Nederland

Er is een bijzondere archeologische vondst gedaan tijdens werkzaamheden van Waterschap Peel en Maasvallei aan de Tungelroysebeek in de gemeente Nederweert. De vondst? Restanten van een edelhert. Onderzoek wijst uit dat de datering van de vondst circa 9000 voor Christus is: het Stenentijdperk. Op de locatie zijn ook resten gevonden van andere oerdieren en anorganisch materiaal, zoals speerpunten en scherven. Vindplaats 'De Mildert' blijkt een ware archeologische archiefkast! Wetenschappers van onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laten weten dat de vondst zeer zeldzaam is. Een belangrijk puzzelstuk dat meer onthult over de bewonersgeschiedenis van Nederland. Het waterschap past haar werkzaamheden ter plaatse aan, zodat overige oudheden in de grond bewaard blijven voor toekomstige generaties.

De vondst wordt door wetenschappers 'bijzonder' en 'zeldzaam' genoemd. Het is vrijwel zeker dat het edelhert het slachtoffer is geworden van een jachtpartij. Dit wijst erop dat de toenmalige bewoners van Limburg de zogeheten 'jagerverzamelaars' waren. Oerbewoners die vlakbij het beekdal leefden, omdat vis en wild voorhanden waren. Op donderdag 2 december is het historische edelhert aan pers en publiek getoond in het Openluchtmuseum Eynderhoof te Nederweert.

Integraal project Tungelroysebeek
Het integrale project Tungelroysebeek is op zich al een uniek gebeuren: in totaal wordt circa 35 kilometer beek heringericht: saneren vervuiling, hermeanderen en realiseren Ecologische Hoofd Structuur. Daarmee voert Waterschap Peel en Maasvallei een complex en voor Nederlandse begrippen mega project uit. Het waterschap heeft haar werkzaamheden bij vindplaats De Mildert aangepast om te zorgen dat de archeologische archiefkast behouden blijft.

Icoon
De vondst van het oeroude edelhert is actueler dan ooit: in de omgeving worden juist edelherten uitgezet om het oorspronkelijke ecosysteem in ere te herstellen. Drie betrokken partijen hebben vandaag elk 1000 euro geschonken. Een aanzet om een kunstwerk van een edelhert te laten maken. De drie gevers zijn: Waterschap Peel en Maasvallei, Gemeente Nederweert en Natuurmonumenten. Het edelhert als blijvend icoon in haar oorspronkelijke habitat: aan de Tungelroysebeek bij vindplaats De Mildert.

Foto: Smile fotografie
Charlotte, Amateurarcheoloog Tijs, Koen en jeugdwaterschapsbestuurder Sharona tonen de vondst van het skelet van het historische edelhert.