Rechtbank Roermond


Beroep inwoner Beegden niet ontvankelijk

Roermond, 2 december 2010 â De bestuursrechter van de rechtbank Roermond heeft het beroep van een inwoner uit Beegden tegen het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasgouw niet ontvankelijk verklaard. Volgens de eiser had het college niet tijdig een besluit op zijn bezwaarschrift van 28 januari 2010 genomen.

De rechtbank oordeelt dat op grond van de stukken niet aannemelijk is geworden dat eiser, die meerdere procedures heeft lopen tegen het college, op deze datum een bezwaarschrift heeft ingediend. Eiser heeft dit ook niet kunnen aantonen, omdat de brief niet aangetekend is verzonden, hetgeen voor zijn risico komt. De door verweerder gebruikelijk te verzenden ontvangstbevestiging bevindt zich niet onder de stukken. De rechtbank acht het voldoende aannemelijk dat verweerder niet bekend kon zijn met het bezwaarschrift van 28 januari 2010, zodat naar het oordeel van de rechtbank geen sprake kan zijn van een situatie waarop de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van toepassing is.

LJ Nummer

BO5347

Zie het origineel
Bron: Rechtbank Roermond Datum actualiteit: 3 december 2010 Naar boven