RijksoverheidBrief aan de Tweede Kamer met verslag schriftelijk overleg voortgangsrapportage misbruik uitwonendenbeurs

PDF document | 1 pagina | 57 KB
Zie het origineel

Kamerstuk | 03-12-2010 | OCW

Download

Aanbiedingsbrief van het verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage inzake de uitvoering van het actieplan misbruik uitwonendenbeurs.

Bijlagen

Verslag van het schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage misbruik studiefinanciering

Antwoorden op de gestelde vragen en opmerkingen over de voortgangsrapportage inzake de uitvoering van het actieplan misbruik ...

Verslag | 03-12-2010 | OCW

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zie ook


* Hoger onderwijs | Onderwerp | OCW

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051