Gemeente Medemblik

Medemblik scoort goed onder gebruikers Wmo

Gemeente Medemblik scoort, met een rapportcijfer van 7,4, hoog onder zijn Wmo-gebruikers. Deze klanten zijn vooral tevreden over de behandeling bij de aanvraag. 92 procent is hier tevreden over. Eenzelfde percentage kijkt prettig terug op de tijd die voor de cliënt werd genomen bij de aanvraag. 91 procent is ingenomen met de deskundigheid van de medewerker. Het zijn de belangrijkste uitkomsten van een groot klanttevredenheidsonderzoek onder honderden aanvragers van een Wmo-product in de gemeente Medemblik. Wethouder Louw Jan Zwagerman overhandigde het rapport donderdag 25 november aan Piet Brans, voorzitter van de Wmo-adviesraad.

Het rapport "Wmo klanttevredenheidsonderzoek 2009, cliënten individuele voorzieningen" toont de tevredenheid van de inwoners van gemeente Medemblik die om ondersteuning, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, Wmo-hulpmiddelen en collectief vervoer, hebben gevraagd in verband met een beperking. Gemeente Medemblik vindt het belangrijk om te weten wat mensen van de ondersteuning vinden en wat er beter kan. Daarom voert de gemeente een onderzoek uit. `Kwaliteit staat voorop voor ons. Wmo is één van onze prioriteiten," stelt Zwagerman.

Werk aan de winkel
Hoog (94 %) scoren ook de tevredenheid over de organisatie die hulp bij het huishouden levert en over de medewerkers en (86 %) de tijd tussen de aanvraag en de inzet van de hulpverlening.
Het onderzoek laat ook zien dat er nog werk aan de winkel is. Bijvoorbeeld waar het gaat om het lage gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB). 14% van de cliënten heeft een PGB voor hulp bij het huishouden. Dit is lager dan de referentiegroep (21%). `Laag' scoort ook de bekendheid van de Wmo-adviesraad. Slechts 21% weet van het bestaan van de raad. Slechts 25% van de cliënten geeft aan te weten dat iedere inwoner via de Wmo-adviesraad invloed uit kan oefenen op het Wmo- beleid van gemeente Medemblik. `We gaan verder werken aan de naamsbekendheid van de Wmo-adviesraad,' meldt Zwagerman.

Nieuwe leden
Overigens zoekt de Wmo-adviesraad nog nieuwe leden. Deze maken dan deel uit van de Wmo-adviesraad voor de nieuwe gemeente Medemblik. Er wordt extern geworven. Daarnaast kunnen ook de huidige zittende leden van de Wmo-adviesraden van Andijk, Wervershoof en Medemblik zich weer aanmelden. Het nieuwe college van B&W van de nieuwe gemeente Medemblik (die op 1 januari 2011 van start gaat) benoemt en installeert de nieuwe Wmo-adviesraad. Momenteel wordt het Wmo-beleid, met de huidige gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik geharmoniseerd.

Wmo
Gemeente Medemblik biedt ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig om het huishouden te voeren. De gemeente levert deze ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).