Gemeente Utrecht

'Spelende mens' in stadhuis

De 'spelende mens' is de rode draad in het werk van de Utrechtse kunstenaar Else Ringnalda, te zien in een expositie in het Utrechtse stadhuis. Dat 'spelen' doet de mens in de 'ideale samenleving', die Ringnalda voor ogen heeft, waarin alle mensen gelijkwaardig zijn en nieuwsgierig naar verschillen.

Aanleiding voor de overzichtsexpositie van de Utrechtse beeldhouwer Else Ringnalda is haar 25-jarig jubileum als kunstenaar. In haar atelier in het bolwerk Manenburg maakt Ringnalda beelden met de 'homo ludens' - de spelende mens - als centrale thema. "De spelende mens is mijn antwoord op vraagstukken die zich voordoen in onze multiculturele samenleving. Ik maak beelden van mensen in een ideale samenleving waarin allen gelijkwaardig zijn, ongeacht geslacht, geloof, ras of geaardheid. De 'homo ludens' ontdekt en ontwikkelt zijn talenten, heeft bewondering voor individuele verschillen en is zonder oordeel." De verstilde figuratieve beelden tonen mensen, verzonken in hun spel.

Bij deze overzichtstentoonstelling hoort een speciale uitgave van Ringnalda's boek 'Beelden en Bronnen', inclusief een bronzen beeld.

De expositie is gratis toegankelijk en gedurende de openingstijden van het stadhuis (Korte Minrebroederstraat 2 in Utrecht) te zien op de eerste verdieping, van woensdag 1 tot en met donderdag 29 december 2010.