Vlaams minister Hilde Crevits doopt binnenvaartsimulator Lara

03/12/2010 16:46

Vlaamse Overheid

Vandaag heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken minister Hilde Crevits de binnenvaartsimulator Lara van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout officieel ingehuldigd. De simulator wordt een belangrijk instrument bij het ontwikkelen en aanpassing van binnenvaartinfrastructuur. Lara vormt een belangrijke aanvulling op de activiteiten van het Waterbouwkundig Laboratorium. Dat Laboratorium is een expertisecentrum dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de effecten van water in beweging.

De gloednieuwe binnenvaartsimulator Lara is nuttig in het kader van infrastructuur, zoals sluizen bijvoorbeeld. Simulaties, zoals het uitvoeren van scheepsmanoeuvres, zullen aangeven waar er problemen zijn of optreden en waar het belangrijk is infrastructuur aan te passen. Dat is ook belangrijk in het kader van innovatie. Lara zal ook onderzoeken wat het effect van het klimaat is , bijvoorbeeld wind en golfslag.

De aanwezigheid van simulatoren voor zowel zeevaart als binnenvaart in één en hetzelfde instituut waar schippers, loodsen en sleepbootkapiteins elkaar ontmoeten, draagt bij tot een grotere efficiëntie. Het is van belang om de verschillende transportmodi (binnenschip, zeeschip enz-) optimaal op elkaar af te stemmen. Lara zal worden ingezet voor onderzoek naar een verbeterde en multimodale ontsluiting van de zeehavens en watergebonden bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Het onderzoek dat met de binnenvaartsimulator LARA zal gebeuren, vormt een bron van informatie. Binnenschepen worden steeds belangrijker binnen de goederentransportsector. Een andere evolutie is dat binnenschepen groter worden. Deze schaalvergroting leidt tot kleinere marges in relatie tot de beschikbare infrastructuur (sluisbreedte, vaarwegdiepte etc.). Het belang van het correct nemen en kunnen inschatten van een scheepsmanoeuvre neemt daarom toe. Simulaties uitgevoerd door binnenschippers zullen aangeven waar er problemen optreden en waar het van belang is om de infrastructuur aan te passen.

Lara is het zusje van die andere binnenvaartsimulator Lena. Lena is bedoeld voor training en opleiding en geeft de kans om de nodige praktijkervaring voor het beroep te doen.

Vlaams minister Hilde Crevits mocht vandaag in het Waterbouwkundig Laboratorium als eerste de simulator Lara uittesten. De minister heeft zelf kunnen ervaren hoe waarheidsgetrouw en realistisch het varen met een simulator is. Minister Crevits : "De resultaten die we bekomen met LARA zullen bijdragen tot de veiligheid, de promotie, de communicatie, de marktprospectie en de marketing van de binnenvaart. Dat is belangrijk om in de toekomst meer goederenstromen naar de binnenvaart af te leiden en om knelpunten op het vlak van mobiliteit aan te pakken. LARA zal op haar manier heel wat binnenvaartpotentieel realiseren."

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel