Congres 'Leven Lang Leren Loont'. 7 december in Evoluon Eindhoven

09/11/2010 16:45

CINOP Advies B.V.

Hoe geven bedrijven invulling aan werken en leren? Hoe brengen bedrijven een leven lang leren in de praktijk? En wat levert dat op? Deze vragen staan centraal op het congres Leven Lang Leren Loont op dinsdag 7 december a.s. in Eindhoven. De organisatie is in handen van Philips, CINOP en het Kenniscentrum EVC.

Elk bedrijf heeft ervaring met een leven lang leren. Gewild of ongewild wordt er op elke werkvloer geleerd. Die leerervaringen gaan deel uitmaken van het bedrijf. Succesvolle bedrijven weten zulke ervaringen productief te maken. En zijn bereid om telkens opnieuw te bekijken hoe ze werken en leren nog beter kunnen combineren. Op het congres worden ervaringen met elkaar gedeeld.

Programma

's Ochtends gaat Philips in op de leercultuur van het bedrijf en geeft prof. dr. Andries de Grip - hoogleraar scholing en arbeidsmarkt bij de Universiteit Maastricht - een inleiding op een paneldiscussie met HR-managers van Tata Steel en Philips en werkgeversvereniging AWVN. Aansluitend is er de uitreiking van het Gouden Ervaringscertificaat door de ministeries van OCW en SZW.

In het middagdeel zijn er 22 workshops vanuit het perspectief van bedrijven, werkgevers en onderzoek. Met onder andere ING, TNO, Stichting van de Arbeid, Vrumona-Heineken, bedrijvensamenwerkingsverband Talent 4 Food, NIDAP, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, ALMI Machinefabriek, MKB Nederland, Drinkwaterbedrijf Oasen, VAPRO en NXP Semiconductors, FME-CWM/SPOMM, Hogeschool Universiteit Brussel/VOV Leren Netwerk België en MSD-Organon.

Praktisch

De conferentie duurt van 10.00 - 17.00 uur.

Meer informatie treft u op www.levenlanglerenloont.nl.

http://www.levenlanglerenloont.nl