Gemeente Geldermalsen

Aannemer aan het werk!!

Inloopavond over plan van aanpak herinrichtng Markt Geldermalsen op 7 december a.s.
Op dinsdag 7 december a.s. organiseert de gemeente Geldermalsen, tussen 19.00 en 21.00 uur, in het gemeentehuis een inloopavond voor de direct omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden over de manier waarop de aangekondigde herinrichting van de Markt in Geldermalsen concreet wordt aangepakt.

Het is bijna zover! Na een lange periode van voorbereiding, veelvuldig overleg met klankbordgroepen, marktkooplieden, bewoners en ondernemers en na veel reken en tekenwerk gaat in januari 2011 echt de schop de grond in. De aannemer gaat aan de slag met de herinrichting van de Markt in Geldermalsen.


* Hoe gaat de aannemer dat werk aanpakken?
* Hoe worden de omwonenden en ondernemers tijdens het werk geïnformeerd?

* Blijven de winkels tijdens het werk voor winkelend publiek en bevoorrading bereikbaar?

* Waar kan ik eventueel met klachten terecht?
* Wordt het werk in fases uitgevoerd en waar wordt er dan begonnen?
* Hoe zit het met aan- en afvoer van materiaal?
* Wat zijn de werktijden?

Zo maar wat vragen en ongetwijfeld kunnen er nog vele andere worden gesteld. Vertegenwoordigers van de aannemer en de gemeente verzorgen daarom gezamenlijk een inloopavond om een ieder die dat wenst van de nodige antwoorden te voorzien. Voor de degenen die niet in de gelegenheid zijn om deze avond even binnen te lopen, wordt op deze website bij de projectinformatie over de herinrichting van de Markt een 'vraag- en antwoordlijst' gepubliceerd.

Projectinformatie

---

Openingstijden Klantencontactcentrum

Gemeentehuis Geldermalsen
Post: Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
Bezoek: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen
Telefoon: (0345) 586 611
e-mail: info@geldermalsen.nl
Fax: (0345) 573 258