Gemeente Oirschot

Vergadering WMO Adviesraad 7 december 2010

Â

WMO

Â

Â

Â

Adviesraad Oirschot

Â

âDe Oirschotse WMO Adviesraad vergadert om de 2 maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen als toehoorder de vergaderingen bijwonen.Â

Agenda voor de vergadering van de WMO Adviesraad van 7 december 2010

Plaats: vergaderkamer van Dân Inloop, Den Heuvel 27 in Oirschot

Tijd van aanvang: 13.15 uur.

Â

opening, berichten van verhindering

vaststellen van het verslag van 2 november 2010

bespreking van het verslag van 2 november + actiepunten

Mededelingen.

Verslag overleg Koepel WMO raden, 19 november, Almere

Vergader data voor 2011

Presentatie van Ine van Ham, De jonge Mantelzorger.

Programma activiteiten / voorstellen voor de WMO adviesraad in 2011.

Voorbereiding op beleidsnotaâs te publiceren in 2011

Project voorstel Inclusief Beleid

P&R

Publicaties in De Uitstraling

Plan voor de eerste thema / informatieve bijeenkomst

Agenda + datum volgende vergadering.

Rondvraag

Sluiting

Â