Gemeente Haaren


Bezoek gedeputeerde Essed aan Haaren

Bezoek gedeputeerde Essed

Op 30 november bracht de heer Essed, als gebiedsgedeputeerde, een bezoek aan de gemeente Haaren.

Hij sprak met het college van burgemeester en wethouders op informele wijze over de financiële positie van de gemeente en over het project Sancta Monica.

Sancta Monica

Het college informeerde de gedeputeerde over dit unieke project met een ongekend resultaat. Eerst werd het plan toegelicht in het gemeentehuis. Daarna volgde een bezoek aan Santa Monica zelf. Mevrouw Bastiaansen van Cornelis Huygens Projectontwikkeling gaf een rondleiding door de tuin en het klooster. De sneeuw maakte het plaatje compleet. Het voormalige klooster, een gemeentelijk monument, wordt op dit moment verbouwd tot 16 appartementen en 4 kapelwoningen. Het Afrikapaviljoen in de kloostertuin is inmiddels gesloopt. Op deze plek komen 24 woningen. De prachtige landschappelijke tuin blijft behouden en wordt in ere hersteld. Het project is vooral uniek omdat sprake is van echt betaalbare woningen voor de doelgroep starters. Alle 44 woningen zijn voor de start van de bouw verkocht. De gedeputeerde was onder de indruk van het plan.

Wilt u meer weten over wat we de gedeputeerde vertelden over het project? Kijk dan op www.haaren.nl > woningbouwprojecten> klooster Sancta Monica. Een foto-impressie en de laatste stand van zaken vindt u op www.sanctamonica.nl