IGZ: Langdurige zorg druk bezig met terugdringen vrijheidsbeperking

07/12/2010 10:03

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Instellingen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn druk bezig met het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Medewerkers zijn actief op zoek naar alternatieven voor vrijheidsbeperking, waardoor het toepassen ervan vermindert. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De inspectie onderzocht of zorgaanbieders daadwerkelijk bezig zijn met het verantwoord terugdringen van vrijheidsbeperking. In totaal heeft de inspectie 49 verpleeg- en verzorgingshuizen en 51 instellingen voor gehandicaptenzorg bezocht. Daarnaast zijn 414 zorgaanbieders in beide sectoren bevraagd met een vragenlijst.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat het terugdringen van vrijheidsbeperkingen in de organisaties leefde. In vergelijking met eerder onderzoek in 2008 stellen medewerkers zichzelf vaker de vraag of er een alternatief is voor vrijheidsbeperking. Bij de meeste zorgaanbieders ontbraken wel nog concrete doelstellingen voor het terugdringen van vrijheidsbeperkingen. De inspectie constateerde dat zorgaanbieders bij de uitvoering van de zorg zorgvuldig handelen en dat in de bezochte instellingen de intentie aanwezig is om vrijheidsbeperking te verminderen.

Vergelijking tussen sectoren

Uit een vergelijking tussen de gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg blijkt dat er in de gehandicaptenzorg grotere verbeteringen zichtbaar waren. Die kwamen onder andere door een grotere deskundigheid van het personeel. In de psychogeriatrie was wel de communicatie over het al dan niet toepassen van vrijheidsbeperking beter geregeld.

Uit de bezoeken van de inspectie bleek dat het aantal vrijheidsbeperkingen afneemt. Er is echter nog geen landelijk beeld te geven. Dat komt doordat de aangeleverde informatie niet altijd vergelijkbaar was, bijvoorbeeld omdat de grootte van de locaties onderling te veel verschilde of doordat organisaties verschillende definities gebruiken voor vrijheidsbeperking. De inspectie vraagt daarom de zorgaanbieders om onder leiding van de brancheorganisaties in 2011 een registratiesysteem te ontwikkelen dat duidelijk in beeld kan brengen of vrijheidsbeperking inderdaad afneemt. Ook vraagt de inspectie de zorgaanbieders een preventiebeleid vast te stellen en als raad van bestuur een besluit te nemen over het al dan niet toepassen van vrijheidsbeperking in de instelling.

Congres

De inspectie presenteert het rapport vandaag op haar congres 'De V staat voor...'. Tijdens dit congres staan de inspectie en het veld stil bij de behaalde resultaten van de laatste jaren en wordt vooruit gekeken naar hoe de langdurige zorg de komende jaren verder kan verbeteren. De recente successen met het terugdringen van vrijheidsbeperking en de wens van het veld en de inspectie om hier ook de komende jaren hard aan te blijven werken, sluiten aan bij de doelstellingen van dit congres.
Inspectie voor de Gezondheidszorg