Voedsel en Waren Autoriteit

Knuttenvrije ingegaan op 27 november

De knuttenvrije periode is per 27 november 2010 (week 47) ingegaan. Schapen, geiten en runderen hoeven dan ook niet meer apart gehouden te worden. Begin week 46 is de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gestart met de wekelijkse knuttenmonitoring. In deze week zijn er nergens meer dan 5 vrouwelijke knutten (parous Culicoides) gevangen die vol bloed zitten. De knuttenvrije periode is ingegaan op basis van de resultaten van deze monitoring.

De knut (Culicoides) is een klein vliegje dat blauwtong kan verspreiden onder schapen, geiten en runderen. Knutten zijn 'tussenpersoon' voor een aantal parasieten en virussen die niet schadelijk zijn voor de mens. Als een vrouwelijke knut vol bloed zit is zij namelijk infectueus.

De geringe vangst in week 46 en de lagere temperaturen hebben ervoor gezorgd dat de knuttenvrije periode in kon gaan op 27 november. Het criterium hierbij is dat op de 4 meetstations gedurende 10 dagen onder de 10 graden Celsius of 3 dagen op rij onder 0 graden Celsius gemeten wordt. Dit was het geval op 27 november 2010. Door de koude periode in de 2e helft van november en de daarbij lage culicoides-activiteit ging de knuttenvrije periode een maand eerder in dan in 2009.

Klimaatverandering en internationale handel: meer knutten De laatste 20 tot 30 jaar nemen wereldwijd infectieziekten toe die worden veroorzaakt door bepaalde geleedpotigen zoals de mug, knut en teek. Dit komt bijvoorbeeld door de klimaatverandering maar ook door de internationale handel, waardoor deze schadelijke beestjes uit andere landen in Nederland worden geĂŻntroduceerd. Bepaalde geleedpotigen zijn een bedreiging voor de volks- en diergezondheid. De knut besmet sinds 2006 herkauwers die daardoor de ziekte blauwtong kunnen krijgen.