Nivel


Onderzoek van het NIVEL beoordeeld als zeer goed tot excellent

7 december 2010 | Een externe commissie van vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland heeft in oktober het onderzoek van het NIVEL beoordeeld. De commissie was zeer lovend over productiviteit en maatschappelijke relevantie en beoordeelde het NIVEL op deze criteria als excellent. Kwaliteit en levensvatbaarheid kregen het predicaat zeer goed.

Deze externe beoordeling vindt eens in de zes jaar plaats. De evaluatie is uitgevoerd op basis van het Standaard Evaluatie Protocol, dat is opgesteld door KNAW, VSNU en NWO voor het beoordelen van universitaire onderzoeksgroepen. Bij de beoordeling is extra aandacht besteed aan de maatschappelijke missie van het NIVEL. De evaluatie is gebaseerd op een Zelfevaluatie die door het NIVEL is opgesteld. Voor productiviteit en maatschappelijke relevantie van het NIVEL-onderzoek kreeg het NIVEL een 5, op een schaal van 1 tot 5. Voor de kwaliteit en levensvatbaarheid kreeg het NIVEL een 4, op een schaal van 1 tot 5.

De externe commissie stond onder voorzitterschap van prof. dr. André Knottnerus (voorzitter WRR en hoogleraar huisartsgeneeskunde UM) en bestond verder uit: prof. dr. Pauline Meurs (voorzitter ZonMw en hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Erasmus Universiteit), dr. Janneke Hoekstra (directeur Kennis en Innovatie, Ministerie van LNV), prof. dr. Rob Horne (director Centre for Behavioural Medicine, University of London) en prof. dr. Walter Ricciardi (director Institute of Public Health, Catholic University of the Sacred Heart Rome). Tijdens een bezoek aan het NIVEL heeft de commissie gesproken met onderzoekers, staf en management van het NIVEL, een delegatie van de Raad van Toezicht en vertegenwoordigers van organisaties die belang hebben bij NIVEL-onderzoek.

NIVEL-directeur prof. dr. Peter Groenewegen: "Dit is opnieuw een zeer positief resultaat. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan om ons onderzoek verder te verbeteren. Daar zullen we zeker ons voordeel mee doen. We willen dit positieve resultaat natuurlijk vasthouden."