Syntens en Universiteit Maastricht helpen MKB met waardepropositie


EINDHOVEN, 20101207 -- De Universiteit Maastricht en Syntens hebben een project afgerond waarbij MKB-ondernemers werden geadviseerd over producteigenschappen, services en emotie: de waardepropositie. In de afgelopen vier jaar hebben 100 Limburgse MKB-ondernemers ervaren welk verschil het kan maken om hun toegevoegde waarde voor de klant te kennen of te herkennen.

Een waardepropositie is de vertaling van het aanbod van de ondernemer in de taal van hun doelgroep. De waardepropositie overtuigt de doelgroep van de toegevoegde waarde voor henzelf. Een ondernemer die dit goed doet verkoopt meer. Een ondernemer die zijn klant centraal stelt en goed luistert naar zijn behoeftes is succesvoller in het verkopen van zijn product. Die waarde wordt voor klanten duidelijk door bijvoorbeeld goede uitleg, excellente service en het vooruitzicht op goede resultaten. Naast de harde producteigenschappen zijn services en met name de opgewekte emotie bepalend voor de waarde van het product, en dus voor wat de klant wil betalen.

Samenwerking UM en Syntens
Het ontwikkelen van de waardepropositie voor een grote groep MKB-ondernemers in Limburg heeft de samenwerking tussen Syntens en de Universiteit Maastricht verder versterkt. De Universiteit Maastricht brengt theorie in praktijk via Syntens. Vier jaar geleden heeft de universiteit een nieuwe masteropleiding opgezet voor marketingstudenten. Een van de vakken die de studenten moeten doorlopen is `waardemarketing'. "Tijdens dit vak wilden we de theorie koppelen aan een echte bedrijfsopdracht", geeft Piet Pauwels, universitair hoofddocent van de UM, aan. "Zo is het idee ontstaan om deze studenten in contact te brengen met ondernemers uit het netwerk van Syntens."
Murk Peutz, directeur Syntens regio Zuid, legt uit dat het project Syntens de kans bood om een groot aantal MKB-ondernemers te kunnen helpen met hun marketingvraagstuk. "Goede kennisvalorisatie begint bij de bedrijven zelf. Eerst de vraagstelling goed helder krijgen, daarna de kennis van studenten daarop los laten, je ziet dat bedrijven daar absoluut baat bij hebben."

Project
Syntens heeft de studenten inmiddels aan een 100-tal ondernemers uit haar netwerk gekoppeld. "Daarnaast hebben we het totale project van intake tot implementatie begeleid. Onderdeel daarvan vormde een aantal bijeenkomsten met de deelnemende ondernemers. In deze bijeenkomsten (Leren van Elkaar kringen) is een podium ontstaan van ondernemers die naar elkaar luisteren en de resultaten in eigen woorden vertellen. Dit is een essentieel onderdeel gebleken binnen het traject om ervoor te zorgen dat de rapportages meer zouden gaan leven bij de ondernemers", aldus projectleider Benedict Persoon van Syntens.

Resultaten
Voor de Universiteit Maastricht heeft het project opgeleverd dat de studenten zich meer bewust zijn geworden van het runnen van een onderneming. Mede hierdoor kreeg dit vak steeds zeer hoge studentevaluaties: de masterstudenten waardeerden deze `reallife' opdrachten zeer. Vanuit ondernemersperspectief heeft het project ertoe geleid dat ondernemers zich meer bewust zijn geworden van de toegevoegde waarde van hun bedrijf voor hun klanten. Het Limburgse MKB is daarmee écht door de bril van de klant naar het eigen bedrijf gaan kijken.

Ervaringen van ondernemers
Roltex, leverancier van kassasystemen, heeft haar bedrijfslogo aangepast met de tekst Roltex Kassa! Hiermee wordt niet alleen het product duidelijker gecommuniceerd, ook de communicatie naar de afnemer is helder en concreet.
LEGID, een bedrijf in de ICT-sector met een innovatief digitaal Identiteit Beveiligingssysteem, heeft ervaren dat haar software meerdere afnemers kent en dat alle een eigen afzonderlijke benadering nodig hebben.
Sharon de Kort van Heuschen & Schrouff verwoordde het traject als volgt: "We hadden het altijd al zo goed voor met onze klanten. Alleen ervoeren zij dat nog onvoldoende. Momenteel werken we hard om de relatie met onze klanten verder te ontwikkelen. Deze persoonlijke benadering is eveneens herkenbaar in het nieuwe concept MeiAsia."

Meer informatie over dit project en andere praktijkervaringen zijn te vinden op www.syntens.nl/waardepropositie.

Syntens

Ingezonden persbericht