Gemeente Berkelland


Gemeenteraad vergadert op 7 december 2010
De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 7 december 2010 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Voor belangstellenden zijn de vergaderstukken te downloaden van de website www.gemeenteberkelland.nl Ook kunnen deze worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Gemeentewinkel aan de Marktstraat 1 te Borculo en bij de Servicepunten in Eibergen , Ruurlo en Neede van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:


1. Opening

2. Spreekgelegenheid voor het publiek *)

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen notulen van de raadsvergaderingen van 26 oktober 2010 en 2 en 4 november 2010
5. Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6. Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen

Hamerstukken


7. Gewijzigd Reglement van orde en de Verordening op de raadscommissies 2011
8. Gewijzigd vergaderrooster 2011 voor de gemeenteraad
9. Wijziging samenwerkingsregeling Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland
10. Beleidskader 2011-2014 en begroting 2011 Brandweer Achterhoek Oost
11. Bestemmingsplan 'Borculo, uitbreiding park gemeentehuis 2010'
12. Twee verordeningen SDOA over de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren

Bespreekstukken


13. Hoofdlijn bezuinigingstaakstelling Programmalijn Sport 2010 - 2014
14. Najaarsnota 2010

15. Wijziging Verordening onroerende zaakbelasting 2011
16. Actualiseren Wmo-verordening


17. Rondvraag

18. Sluiting


*) Wilt u van het spreekrecht gebruikmaken? Dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering uiterlijk tot 16.00 uur melden aan de griffier de heer J.A. Bannink (telefoonnummer 0545-250 800 of 06 - 13 260 230). Als inspreker vermeldt u daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of onderwerpen waarover u het woord wilt voeren.

NB. Via Radio Berkelland FM is de raadsvergadering rechtstreeks te beluisteren. Stemt u hiertoe af op: Regio Eibergen / Neede: kabel 93.1 MHz, ether 105.3 MHz Regio Borculo: kabel 88.5 MHz, ether 106.0 MHz, Regio Ruurlo: kabel 93,6 MHz, ether 106.0 MHz

---- --