Gemeente Helmond


Infoavond Rijk van Dommel en Aa

Bent u geĂŻnteresseerd in het project Rijk van Dommel en Aa? Op woensdag
8 december vindt een informatieavond plaats in Wijkcentrum t Brandpunt.

Het Rijk van Dommel en Aa is het gebied tussen Eindhoven en Helmond. Een belangrijk instrument om dit gebied te ontwikkelen tot een regionaal landschapspark met een aantrekkelijke landschappelijke inrichting waarin natuur en recreatie belangrijke functies zijn, is de ontwerp-Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV). Bij de ISV hoort een planMER, waarin de milieugevolgen in beeld zijn gebracht.

Inloopavond

Als u vragen heeft over het project Rijk van Dommel en Aa, de ontwerp- Intergemeentelijke Structuurvisie of de planMER, bent u van harte welkom tijdens de informatieavond op woensdag 8 december 2010 bij het Wijkcentrum t Brandpunt, Biezenlaan 29 in Helmond-Brandevoort. U kunt terecht tussen 18.30 en 21.00 uur. U kunt binnenkomen wanneer het u schikt, er is namelijk geen centrale presentatie. U kunt uw vragen direct stellen aan deskundigen en u krijgt meteen persoonlijk antwoord. In verband met de organisatie, stellen we het op prijs als u zich van te voren aanmeldt.

* Aanmelden informatieavond Rijk van Dommel en Aa