Ingezonden persbericht


Samenleving verwacht méér van docenten bewegen & sport

De belangstelling voor sport en bewegen in onze maatschappij is groot. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de samenleving van leraren die bewegen & sport (B&S) geven verwacht dat zij jongeren ook vakoverstijgende, brede maatschappijrelevante zaken bijbrengen. Bijvoorbeeld een gezonde levensstijl, het verleggen van persoonlijke grenzen, samenwerken en waardebesef. Promovenda Hilde Bax beveelt de vakwereld aan meer in te gaan op de wensen van de samenleving.

Zowel de overheid als vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben de competenties van sportdocenten steeds meer uitgebreid en daarmee benadrukken ze hun pedagogische kwaliteiten. Docenten moeten nadrukkelijk inspelen op de mogelijkheden van leerlingen, rekening houden met verschillen en de leerlingen stimuleren om meer te sporten en te bewegen buiten school. In Europees verband wordt aangedrongen op een uitbreiding van het aantal lesuren tot drie per week. B&S moet kinderen voorbereiden op een gezonde levenswijze en maatschappelijke waarden als eerlijkheid, zelfbeheersing, solidariteit, teamgeest, tolerantie en fairplay. Voldoende sport zal ook leiden tot betere schoolprestaties en minder schooluitval, stelt de overheid.

Bax wil vertegenwoordigers van de vakwereld, zoals leraren, opleiders, vakdidactici en beleidsmedewerkers, uitnodigen om naast vakinherente en een expliciete plaats in te ruimen voor vakoverstijgende doelstellingen. Daarnaast is meer onderzoek gewenst naar de effecten van bewegen & sport op school.

Hilde Bax (1956, Voorburg) studeerde, na de CALO in Arnhem, Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is hoofddocent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.