Gemeente Alkmaar


Alkmaar keert in 2011 voor EUR 32 miljoen aan subsidies uit

Alkmaar, 8 december 2010

Burgemeester en wethouders van Alkmaar hebben het subsidieplan 2011 vastgesteld. In totaal wordt voor EUR 32 miljoen aan subsidies verstrekt aan zo'n tweehonderd instanties. `Al met al een heel bedrag. We hebben voor volgend jaar niet hoeven te snoeien. Voor de jaren daarna zullen we daar niet aan ontkomen. Zeker gelet op bezuinigingen vanuit de rijksoverheid', stelt Wim van Veen, wethouder Cultuur en Zorg. Om daar een voorschot op te nemen is recent een brief naar alle gesubsidieerde organisaties verzonden, met daarin de vooraankondiging dat bezuinigingen vanaf 2012 onvermijdelijk zijn. Het subsidieplan past binnen de vastgestelde begroting voor 2011.

Het meeste geld gaat naar de begrotingsprogramma's Zorg (ruim EUR 11 miljoen) en Werk, Participatie en Inkomen (EUR 10 miljoen). Gemeente Alkmaar subsidieert ook komend jaar Artiance, het Alkmaarse Centrum voor de Kunsten. Die ontvangen nu een gemeentelijke subsidie van EUR 1.137.000. `Toch heeft Artiance te maken met een fors financieel probleem. Onder meer door het wegvallen van de provinciale subsidie voor het Steunpunt Kunstzinnige Vorming. `We zijn met Artiance in nauw overleg om de ambities overeind te houden,' zegt Van Veen.

Nieuwe aanvragen
Er waren drie substantiële nieuwe aanvragen. Die van Youth for Christ (gaat om tienerwerk in Vroonermeer) en Steunpunt Doven worden gehonoreerd. Deze laatste wordt betrokken bij de verdeling van de compensatiemiddelen voor de zogenoemde AWBZ-pakketmaatregel. Deze maatregel wordt vanuit de Rijksoverheid verder versoberd. De aanvraag van Unieke Zaken is afgewezen.