Algemene Onderwijsbond

08-12-2010

Bve en hogescholen houden weer meer geld over

De roc's en hogescholen hebben hun financiële positie flink verbeterd. Zo hield de bve na twee magere jaren in 2009 34 miljoen over. Het lijkt er op dat deze winst vooral komt door bezuinigingen op investeringen in gebouwen en inventarissen. De hogescholen hielden samen 47 miljoen euro over en ook daar groeide het eigen vermogen. Dat blijkt uit een eerste analyse van het Onderwijsblad dat zaterdag verschijnt.

De best renderende roc's waren te vinden in Leiden en Flevoland, die in 2009 maar liefst 7 procent van hun inkomsten overhielden. Royaal, omdat als norm geldt dat 3 procent meer dan genoeg is voor een gezonde begroting. Het rijkste roc van Nederland, het Arcus College dat met 71 procent de hoogste solvabiliteit heeft, deed het in 2009 wat rustiger aan. Bleef er in 2008 nog 6 procent van de inkomsten over, in 2009 was dat 3,7 procent. Het eigen vermogen van het roc in Heerlen werd verder versterkt tot ruim 59 miljoen euro. Intussen daalden de relatieve uitgaven aan personeel. In totaal hielden tien van de veertig roc's 3 procent of meer op hun lopende begroting over.

De roc's zijn niet de rijkste instellingen binnen de bve. De financiële positie van vakinstellingen, kenniscentra en agrarische opleidingen is vanwege het hoge eigen vermogen gemiddeld veel beter. De kenniscentra en vakinstellingen boekten in 2009 weer winst en versterkten daarmee hun toch al goede financiële positie. De agrarische opleidingen leden samen een heel licht verlies van 100.000 euro. Gezien hun eigen vermogen van ruim 266 miljoen is dat voor de aoc's geen enkel probleem.

De hogescholen verdubbelden hun gezamenlijke winst bijna: hielden ze in 2008 25 miljoen euro over, in 2009 was dat 47 miljoen. Goed voor een gemiddelde rentabiliteit van 1,2 procent. Maar ook daar zijn grote uitschieters. Veertien van de 39 hogescholen hielden meer dan 3 procent op hun lopende begroting over, met als kampioen de hogeschool Domstad die onlangs samenging met de hogeschool Utrecht. De katholieke pabo in Zwolle, de welvarendste hbo-instelling van Nederland, noteerde een overschot van 284.000 euro. Vorig jaar had men nog flink geld uitgegeven, maar dit jaar bleef er weer 4,3 procent over.

De hogescholen die veel geld overhouden, zijn vaak kleine instellingen, zoals zelfstandige pabo's en kunstopleidingen. Opvallend is dan ook de positie van hogeschool Inholland waar in 2009 bijna 15 miljoen euro overbleef, maar liefst 5,5 procent van de lopende begroting. Het eigen vermogen en de solvabiliteit namen dan ook fors toe, terwijl de uitgaven aan personeel en investeringen in huisvesting en inventaris daalden. Inholland had al een gezonde financiële positie opgebouwd in de afgelopen jaren en heeft die nu verder versterkt.

Bve 2008 2009
Resultaat -33 miljoen 34 miljoen
Rentabiliteit -0,9% 0,7%
Eigen vermogen 1.492 miljoen 1.544 miljoen
Solvabiliteit 37% 38%

Hbo 2008 2009
Resultaat 25 miljoen 47 miljoen
Rentabiliteit 0,8% 1,2%
Eigen vermogen 1.061 miljoen 1.110 miljoen
Solvabiliteit 36% 35%

Bron: OCW-DUO

Toelichting
Het resultaat is de winst of het verlies van inkomsten en uitgaven. De rentabiliteit is het percentage van de winst of verlies op het totaal aan inkomsten. Als norm geldt dat een rentabiliteit van +3% tot -3% normaal is. Het eigen vermogen zijn de bezittingen in gebouwen, inventaris en geld van de instellingen. De solvabiliteit geeft aan of een instelling op langere termijn financieel gezond is, deze moet tussen de 10 en 60 procent liggen. Daaronder is een instelling te arm, daarboven te rijk. De cijfers van de afzonderlijke instellingen worden nu geanalyseerd en binnenkort geplaatst op
www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl