---
Persbericht

Benoeming Algemeen Directeur bij Pensioenfonds Unilever Nederland Rob Kragten (53) zal per 1 januari aanstaande in dienst treden bij Unilever Nederland Holdings B.V. en zal per 1 februari 2011 worden benoemd tot Algemeen Directeur van het Pensioenfonds Unilever Nederland "Progress" te Rotterdam. Hij volgt daarmee Loek Sibbing op die benoemd is tot Managing Director van Univest Company, de nieuwe organisatie die zich richt op het vermogensbeheer van Unilever's wereldwijde pensioenen. Rob Kragten vervult sinds 2005 de functie van Directeur van het Pensioenfonds Volker Wessels en was daarvoor werkzaam bij SFS Pensioenen/Verzekeringen.

Rotterdam, 8 december 2010 Stichting Pensioenfonds Unilever Nederland "Progress" Zie ook onze website: www.unilever.nl/progress