Dienstenbond CNV

Nieuws

7 december 2010

Nieuwe cao Deutsche Bank is een feit

De stemtermijn is gesloten, alle stemmen zijn geteld en de reacties zijn in meerderheid positief. Dit betekent dat per 1 januari a.s. de nieuwe geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden gaan gelden bij Deutsche Bank in Nederland.

Gelukkig waren de leden in meerderheid positief over het bereikte principeakkoord.
95% van de stemmers heeft "ja" gezegd tegen de nieuwe cao. Dit betekent dat de medewerkers vertrouwen hebben in de gemaakte afspraken en blij zijn dat er nu 1 gelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden ligt voor alle medewerkers van Deutsche Bank in Nederland.

Nieuwe cao per 1-1-2011
Ook de leden van de andere vakbonden zijn akkoord, dus dit betekent dat per 1 januari a.s. de nieuwe cao gaat gelden. Natuurlijk gaan wij ons best doen om de cao- teksten zo snel mogelijk rond te hebben zodat de medewerkers precies weten waar ze aan toe zijn. Ook zal uw werkgever natuurlijk de komende periode nog de nodige informatie verschaffen over alle veranderingen.

Tevreden
CNV Dienstenbond kijkt terug op een goed cao traject en is tevreden met de gemaakte afspraken. Natuurlijk zullen wij regelmatig contact houden met uw werkgever over de uitvoering van deze nieuwe cao en, zoals gezegd, zullen we in 2011 ook over de harmonisatie van de sociaal plannen komen te spreken. Het cao traject heeft er ook toe geleid dat de OR en vakbonden goed en regelmatig contact hebben gehad en wat ons betreft zullen we dat ook zeker in de toekomst op dezelfde manier voortzetten.

Vragen
Als u vragen hebt over de nieuwe cao of over andere zaken, stel ze zeker. U kunt contact opnemen met uw cao-onderhandelaar, Sandra Hendriks, s.hendriks@remove-this.cnvdibo.nl.