Universiteit van Tilburg

Persbericht 6 december 2010

Kredietverstrekkers pakken identiteitsfraude niet aan vanwege de kosten

Expert identiteitsdiefstal VS spreekt op Tilburgs seminar

Het groeiende probleem van identiteitsfraude in de Verenigde Staten zit hem niet zozeer in het meer beschikbaar komen van persoonlijke gegevens, maar in de risico-inschatting van kredietverstrekkers: het is voor kredietverstrekkers goedkoper om identiteitsfraude te tolereren. Dat betoogt de Amerikaanse onderzoeker Chris Hoofnagle vrijdag 10 december tijdens een seminar over identiteitsdiefstal in de VS en Nederland op de Universiteit van Tilburg. Behalve wetenschappers zullen ook vertegenwoordigers van politie, justitie en de financiële sector in Nederland het probleem bediscussiëren.

Het invoeren van strengere maatregelen om fraude te bestrijden is zeer kostbaar en zal klanten van kredietverstrekkers afschrikken, legt Hoofnagle uit. Ondernemers en particulieren draaien daarom vaak zelf voor de kosten en andere ongemakken van identiteitsfraude op. Het seminar beoogt de bestrijding van financiële identiteitsdiefstal een stap verder te helpen door te discussiëren in hoeverre de bevindingen uit Amerika ook voor Nederland gelden en welke oplossingen in Nederland mogelijk zijn.

Prof. dr. Michel van Eeten (TU Delft) spreekt tijdens het seminar vanuit sociaal-economisch en bestuurlijk perspectief. Aansluitend vindt een paneldiscussie plaats over de Nederlandse praktijk en bestrijding van identiteitsdiefstal met vertegenwoordigers van justitie, politie, de financiële sector en de wetenschap.

Dr. Chris Hoofnagle is internationaal expert op het gebied van identiteitsdiefstal. Hij is directeur Information privacy programs van het Berkeley Center for Law & Technology in de Verenigde Staten en senior fellow bij de Samuelson Law, Technology & Public Policy Clinic. Zijn recente werk is gericht op het stimuleren van concurrentie in de financiële sector om identiteitsdiefstal te voorkomen.

Het seminar wordt georganiseerd door de onderzoeksinstituten INTERVICT (International Victimology Institute Tilburg) en TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society). Aansluitend verdedigt Nicole van der Meulen haar proefschrift 'Fertile grounds. The facilitation of financial identity theft in the United States and the Netherlands' ( zie persbericht). Meer informatie over het seminar staat online.