Canon van Nederland op tv vanaf oktober 2011

10/12/2010 09:13

Nationaal Historisch Museum

Nationaal Historisch Museum en Het Klokhuis maken samen televisie

Canon van Nederland op tv vanaf oktober 2011

Het Nationaal Historisch Museum en het jeugdtelevisieprogramma Het Klokhuis gaan vijftig afleveringen maken over de canon van Nederland. De eerste reeks van zestien afleveringen is vanaf de Maand van de Geschiedenis in oktober 2011 wekelijks te zien in Het Klokhuis. De volgende twee reeksen verschijnen in 2012 en 2013.

Museum en tv-programma brengen canon in de huiskamer

De ontwikkeling van de vijftig afleveringen over de canon is een unieke samenwerking tussen het Nationaal Historisch Museum en Het Klokhuis: het museum wil zo veel mogelijk mensen bereiken met de geschiedenis van Nederland; het televisieprogramma brengt de geschiedenis bij kinderen thuis. Conservatoren van het Nationaal Historisch Museum en de redactie van Het Klokhuis werken de afleveringen samen uit. Ze doen hierbij een beroep op de stichting Entoen.nu, die het gebruik van de canon stimuleert in onderwijs en samenleving.

Vijftig vensters, vijftig afleveringen

Per aflevering staat een canonvenster centraal. Elke aflevering bestaat uit een educatief gedeelte en een deel met sketches en liedjes. Het Nationaal Historisch Museum onderschrijft het belang van de canon en is cofinancier van de productie. Het zal de uitzendingen van Het Klokhuis gebruiken voor educatieve doeleinden, zowel in lespakketten als online in het virtuele museum.

Eerste aflevering tijdens de Maand van de Geschiedenis 2011

Het Klokhuis produceert de eerste serie in 2011. Deze reeks van zestien afleveringen zal wekelijks te zien zijn in Het Klokhuis vanaf oktober 2011. Deze start valt bewust samen met de Maand van de Geschiedenis, die het Nationaal Historisch Museum organiseert. Vanaf oktober 2012 en 2013 volgen de tweede en derde serie afleveringen op televisie. De reeks verschijnt ook op dvd.

Voorproefje tijdens Nationale Onderwijstentoonstelling

Het Nationaal Historisch Museum geeft samen met Entoen.nu een voorproefje op de uitzendingen van Het Klokhuis tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT), die van 25 t/m 29 januari 2011 plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht. Op de stand is beeldmateriaal te zien uit de afleveringen over Floris V, Erasmus en Rembrandt.

Het Klokhuis

Het Klokhuis is een informatief jeugdprogramma van de NTR dat iedere werkdag wordt uitgezonden om 18.23 uur op Nederland 3. Het Klokhuis informeert kinderen tussen de zeven en twaalf jaar over de wereld om hen heen, in de breedste zin van het woord. Elke aflevering focust op één onderwerp, met afwisselend reportage- en dramafragmenten. Deze 'sandwichformule' maakt het mogelijk om het onderwerp van meerdere kanten te belichten en meer diepgang te creëren. Op de website van Het Klokhuis kunnen kinderen zelf aan de slag gaan, zodat ze door 'zelf doen' onderwerpen beter begrijpen. Een paar keer per jaar organiseert Het Klokhuis een Vragendag in samenwerking met een museum of universiteit, waarin kinderen in contact komen met wetenschappers.

Het Nationaal Historisch Museum

Het Nationaal Historisch Museum wil de historische verbeelding stimuleren, enthousiasme voor geschiedenis teweegbrengen en nieuwsgierigheid opwekken. Het organiseert tentoonstellingen en activiteiten in heel Nederland, waarbij het actief samenwerkt met organisaties op het gebied van erfgoed, geschiedenis, onderwijs, wetenschap, media en kunst. Op deze manier ontstaan verrassende en boeiende verbindingen tussen heden en verleden, zoals in de samenwerking met Het Klokhuis. De activiteiten van het museum zijn te herkennen aan het INNL logo. De programmering staat op www.innl.nl.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.innl.nl


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie (