Provincie Utrecht

Commissie vraagt aandacht voor detailniveau bij Staat van Utrecht

Op 6 december 2010 sprak de commissie Bestuur, Europa en Middelen over de Staat van Utrecht. Dit is een instrument om te beoordelen hoe de provincie Utrecht er voor staat op het gebied van mens, natuur en economie. De commissie vind het vooral een monitoringsinstrument en niet bedoeld voor beleidsevaluatie.

Als monitoringsinstrument dient ook de aansluiting met de indicatoren uit de jaarstukken bewaakt te worden, was de mening van de commissie. De fracties zetten vraagtekens bij de informatiebasis voor sommige scores, met name waar het Burgerpanel is ingezet als middel op scores te krijgen. Ook vindt de commissie dat er aandacht moet zijn voor het detailniveau. Er zijn onderwerpen waarbij de scores meevallen, omdat er een gemiddelde voor de gehele provincie is berekend, terwijl ze in bepaalde delen van de provincie wel een probleem kunnen zijn en in andere delen helemaal niet spelen. De commissie wil dat de provincie daar alert op is, en waar nodig scores voor een bepaalde regio in beeld moet brengen.