Waterschap Brabantse Delta


Verstoring zuiveringsproces rwzi Bath

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath Donderdagavond 9 december 2010 is door een nog onbekende oorzaak een deel van het zuiveringsproces op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath verstoord. Het betreft het gedeelte van het zuiveringsproces waar stikstof uit het afvalwater wordt gehaald. De rest van de rwzi functioneert verder normaal. Het water blijft ook nu geloosd worden op de Westerschelde.

Onderzoek
Naar de oorzaak van de verstoring voert waterschap Brabantse Delta een onderzoek uit. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend. Omdat de verstoring door een lozing van een verontreinigende stof kan zijn veroorzaakt, wordt ook het zuiveringsslib op de rwzi Bath onderzocht omdat die stof zich mogelijk in het slib ophoopt.

Rwzi Bath
Op de rwzi Bath (Zeeland) zuivert waterschap Brabantse Delta het afvalwater van een groot gedeelte van West-Brabant. Dagelijks verwerkt deze zuivering ruim 80 miljoen liter afvalwater. Het gezuiverde water wordt met een transportleiding afgevoerd en ter hoogte van Waarde in de Westerschelde geloosd.
||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||