Socialistische Partij

Nieuwe begroting Noord-Zuidlijn noodzakelijk


10-12-2010 * De SP wil dat het stadsbestuur een nieuwe, eerlijke berekening laat doen van de kosten van de Noord-Zuidlijn, zodat Amsterdam weet waar het echt aan toe is. Volgens de partij tonen nieuwe overschrijdingen van het budget aan dat de commissie-Veerman, die het project vorig jaar onderzocht, het college enkel een vrijbrief wilde geven om de aanleg van de lijn voort te zetten. SP-raadslid Remine Alberts: "Veerman zei dat Amsterdam met 500 miljoen extra alles wel afgedekt zouden hebben. Maar het blijkt nattevingerwerk, want er gaan nu al grote happen uit dat bedrag. Het college is het de Amsterdammers verplicht eindelijk de bodem van deze put te wijzen."

Het oplopen van de kosten van de Noord-Zuidlijn in de loop der jaren en het verschuiven van de datum van voltooiing. Bekijk een grotere versie hier .

Het onder verhoogde luchtdruk ontgraven van station Vijzelgracht is de hoofdoorzaak van de laatste overschrijding van het budget, nu ruim 3,1 miljard euro groot, voor de beruchte metrolijn. Hierdoor wordt de risicopot van 500 miljoen voor een heel groot deel geplunderd, terwijl de aanleg van de lijn nog tot zeker 2018 duurt. Alberts: "Het onderzoek van Veerman blijkt weinig waard, er wordt gewoon op de oude voet doorgegaan. Het college moet een nieuw onderzoek naar de echte kosten van de lijn doen. En wat ons betreft komt het komend voorjaar met een nieuwe, juiste en transparante begroting met alle risico's erin."

De SP heeft er genoeg van dat de gehele stad voortdurend in het ongewisse gehouden wordt als het gaat om de Noord-Zuidlijn. Bovendien is het voor de gemeenteraad lastig discussiëren over bezuinigen als niet duidelijk is hoe zwaar de metrolijn op de begroting drukt. Alberts: "Het college vindt de Noord-Zuidlijn van enorm belang voor Amsterdam, hij moest en zou er komen. Laat het college dan ook eerlijk zijn over de kosten en risico's voor de stad en wat we allemaal schrappen omdat de metrolijn wordt aangelegd: armoedebestrijding, de Opstapper enzovoort. Dan laten burgemeester en wethouders pas echt zien hoe stevig ze achter dit project staan."

In het debat over de Noord-Zuidlijn werd duidelijk dat het college en een meerderheid van de raad een nieuwe begroting niet nodig vindt. De SP zet haar strijd echter voort en zal bij iedere overschrijding opnieuw vragen om een transparante begroting.