Vastned


Persbericht

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL MELDT
INTERESSE VAN NIEUWE STEEN
INVESTMENTS

Internationale vastgoedbelegger VastNed Offices / Industrial (VastNed O/I) maakt bekend dat Nieuwe Steen Investment NV (NSI) zich heeft gemeld voor het aangaan van gesprekken die volgens NSI zouden moeten leiden tot een juridische fusie van de twee ondernemingen. Nadat NSI VastNed O/I heeft benaderd over de interesse, heeft de VastNed O/I NSI inmiddels in een brief uitgenodigd voor een gesprek op maandag 13 december 2010, teneinde de rationale voor VastNed O/I en haar aandeelhouders te bespreken. VastNed O/I heeft in de brief gesteld dat zowel de Raad van Commissarissen als de Directie in lijn met hun fiduciaire verantwoordelijkheden het gesprek met NSI zullen aangaan en tevens alle mogelijke alternatieven zullen onderzoeken. NSI heeft aangegeven de juridische fusie mogelijk te willen maken via een ruil van aandelen. VastNed O/I wil dit vanzelfsprekend nadrukkelijk nader toegelicht krijgen van NSI. Van groot belang hierbij is de waardering van NSI voor VastNed O/I en andersom. Tevens wil VastNed O/I alle andere belangrijke aspecten bespreken, onder meer de waardering van NSI voor het aandeel van VastNed O/I in haar dochtermaatschappij in Intervest Offices NV en de financiële onderbouwing voor een eventuele combinatie. De onderneming zal hierbij logischerwijze met name het belang van aandeelhouders en overige stakeholders zwaar laten wegen en zal de uitkomsten van de gesprekken open en transparant delen met de aandeelhouders van VastNed O/I. VastNed O/I benadrukt dat de initiële gesprekken nog in een zeer verkennende fase zijn, dat er op grond van deze bekendmaking geen verwachtingen kunnen worden gebaseerd en dat er geen enkele garantie is dat er tot een transactie zal kunnen worden gekomen. Rotterdam, 10 december 2010