Gemeente Maasgouw


Advies eigenaren recreatievaartuigen

In de winter van januari 2009 heeft RWS dienst Limburg veel hinder ervaren van de strenge vorst. Om de scheepvaart te dienen moeten de objecten zo lang als mogelijk in bedrijf zijn.

Bij aanhoudende vorst moeten in het ergste geval de stuwen gestreken worden. In een dergelijke situatie kan ook op de Maasplassen een ijslaag gevormd worden. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat u uw eigen (preventieve) maatregelen treft voor een winterperiode en wil aan alle eigenaren van recreatievaartuigen, jachthavens, verzoeken met het volgende rekening te houden.

IJsvorming vindt naar verwachting het eerst plaats op niet stromende plassen en kanalen. Vaartuigen en drijvende inrichtingen op die locaties met een directe verbinding met de Maas dienen er rekening mee te houden dat op het moment van uit bedrijf nemen van de stuwen in de Maas er nauwelijks of geen mogelijkheid meer is om boten te verplaatsen. Het meest veilig is om vaartuigen nu uit het water te halen, ofwel te verplaatsen naar water met voldoende diepgang. Informatie over voldoende diepe locaties kunt u opvragen bij uw havenmeester. Men doet er verstandig aan nu zeker te weten of de huidige ligplaats veilig is mochten de stuwen bij een extreem koude weerssituatie gestreken worden. Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met voldoende diepte ter plekke of geschikte bodem om droog te vallen. Voorts is er sprake van fluctuerende waterstanden tijdens het uit bedrijf nemen van de stuwen.

Communicatie bij het strijken van stuwen?
Rijkswaterstaat zal zich tot het uiterste inspannen om minimaal 24 uur voorafgaand aan het uit bedrijf nemen van de stuwen via de media te waarschuwen. Schepen dienen in dat geval een veilige locatie te zoeken met voldoende diepgang. Hiertoe dient de berichtgeving nauwlettend te worden gevolgd op teletekst (pag. 720, 721, 722 en 725) berichten aan de scheepvaart en www.rijkswaterstaat.nl.

Rijkswaterstaat wilt u als jachthaven exploitant vriendelijk verzoeken het bovenstaande onder de aandacht te brengen bij al uw leden en of gebruikers van uw jachthaven.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen?
Stel deze bij voorkeur via het e-mailadres: dlb-ani-frontoffice@rws.nl of neem op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur telefonisch contact op met Rijkswaterstaat Limburg. Waterdistrict Maastricht-Maas, telefoon 043-329 41 76 voor wat betreft het beheersgebied Eisden - Maasbracht. Waterdistrict Roermond-Maas, telefoon 088-798 61 11 voor wat betreft het beheersgebied Maasbracht - Sambeek.

Publiekscentrum | Markt 36 Maasbracht | Telefoon 0475 85 25 00