Gemeente Achtkarspelen


Vergadering Wmo-raad

De Wmo-raad vergadert op dinsdagavond 14 december 19.00-21.00 uur in het Tillehûs in Kootstertille. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom.

Dit is de eerste bijeenkomst van de geïnstalleerde Wmo-raad. Het belangrijkste onderdeel van de vergadering is de rapportages uit de clusters. Er worden een aantal huishoudelijke zaken besproken, zoals declaratiegedrag, vergaderregels met mogelijk het besluit om een huishoudelijk reglement op te stellen. Tevens kunnen we een aantal nieuwe clusterleden begroeten voor cluster 5 (preventie, zorg en opvang), misschien iemand voor cluster 2 (opgroeien en opvoeden) en misschien ook iemand voor cluster 6 (anders te werk). Vooral voor "opvoeden opgroeien" en voor "anders te werk" zijn clusterleden nodig. Indien u vanuit beroepservaring of eigen ervaring kennis hebt van deze terreinen nodigen wij u uit om contact op te nemen. Bij "anders te werk" moet u denken aan het bewerkstelligen van een cultuuromslag. Burgers moeten meer zichzelf en elkaar gaan helpen en minder op de overheid leunen. Ook het werk in dit cluster is een uitdaging. Er lopen op het moment voorbereidingen voor aanbestedingen. In cluster 4 (meedoen makkelijker maken) wordt gewerkt aan adviezen, onder andere voor vervoer. Leden van het dagelijks bestuur woonden de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij en de opening van het virtueel loket te Twijzelerheide. De Wmo-raad ondersteunt het Centrum en het virtueel loket van harte en wenst hen alle mogelijke succes toe.

Het Dagelijks Bestuur:
Leonie Kramer (voorzitter), Toos van der Vaart en Gerben Lenstra