Gemeente Ede

dinsdag, 14 december 2010

Onderzoek naar inkomensondersteunende regelingen

Edenaren met een laag inkomen kunnen vaak extra ondersteuning van de gemeente krijgen. Het gaat hierbij om vergoedingen van enkele noodzakelijke kosten. Bijvoorbeeld een bijdrage voor een wasmachine of voor een sportclub van een kind. Ook een bijdrage aan de premie ziektekosten, via de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente, valt hieronder.

Ervaringen

De gemeente onderzoekt hoe tevreden haar burgers zijn over deze inkomensondersteunende regelingen. Zijn deze regelingen bij u bekend? Wat zijn uw ervaringen hiermee? Hoe belangrijk zijn deze regelingen voor u? En: waarom maakt u er wel of niet gebruik van?Om dit goed te kunnen nagaan, heeft de gemeente Ede aan twee groepen inwoners een vragenformulier gestuurd. De eerste groep betreft mensen die gebruik maken van deze regelingen. De tweede groep betreft mensen er nog geen gebruik van maken. Terwijl ze er in mogelijk wèl recht op hebben

Resultaten

De uitkomsten van het onderzoek zijn anoniem. De gemeente gebruikt deze uitkomsten om de regelingen te verbeteren. Het is belangrijk dat iedereen die een vragenlijst thuisgestuurd heeft gekregen, deze invult en terugstuurt. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, des te duidelijker het wordt welke regelingen voor verbetering vatbaar zijn.

Onafhankelijk onderzoeksbureau Regioplan zorgt voor de uitvoering van het onderzoek. Inwoners die voor het onderzoek zijn geselecteerd, hebben afgelopen week de vragenlijst ontvangen. Tot 27 december 2010 kunnen zij hierop reageren.

Informatie

Meer informatie over inkomensondersteunende regelingen vindt u op de website www.ede.nl (ga naar het loket van Werk, Inkomen en Zorg).