Gemeente Nieuwegein

dinsdag, 14 december 2010

De website van de gemeente Nieuwegein staat vierde op de ranglijst van de overheidsmonitor. De Overheid.nl Monitor vergelijkt websites van overheidsorganisaties met elkaar op basis van een vragenlijst en maakt op basis van deze vergelijking een ranglijst op. Vorig jaar stond Nieuwegein op de zesde plek van de jaarranglijst.

Monitor

De landelijke overheid oordeelt iedere maand de websites van alle 430 gemeenten in Nederland aan de hand van zes elementen: Standaarden, Transparantie: Openbaarheid van overheidsinformatie, Dienstverlening, De burger centraal, Interactieve verwijzingen en Toegankelijkheid.

Nieuwe producten

Dit jaar zijn veel nieuwe producten op de website van de gemeente Nieuwegein geplaatst, waaronder aansluiting op de Wabo, de ruimtelijke plannen zijn volgens de landelijke standaard gepubliceerd, Nieuwegein is gedeeltelijk aangesloten op regelhulp.nl, er zijn nieuwe producten op de site gezet zoals het aanvragen van een Wmo-voorziening en aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats. Eind november is ook de decentrale regelgeving ingevoerd met de mogelijkheid tot zoeken in de regels en verordeningen. Met deze nieuwe producten is de dienstverlening voor onze inwoners aanzienlijk verbeterd en heeft Nieuwegein de definitieve stap naar de top op de ranglijst kunnen zetten. Nieuwegein laat hiermee gemeenten als Amsterdam, Almere, Woerden en Utrecht achter zich.

Monitor.Overheid.nl

Tot vorig jaar werd de ranglijst ieder jaar opgesteld. Dit jaar kunnen gemeenten d.m.v. de continueranglijst het hele jaar zien hoe zij ervoor staan. De complete ranglijst is te vinden op de website van de monitor.overheid.nl.