Frugi Venta (Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland)


14-12-2010
Onderzoek naar margeverdeling bedrijfskolom

De prijzen in de agrofoodsector zijn regelmatig onderdeel van maatschappelijk debat. De grote marge tussen consumentenprijs en uitebetaalprijs teler zou verdwijnen in de zakken van de groothandel. Aanleiding voor Frugi Venta om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

Hiervoor is bureau SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, in de arm genomen. Dit bureau heeft het functioneren van de bedrijfskolom van verse groenten en fruit onderzocht. Begin deze week is een persbericht verzonden met de belangrijkste conclusies in het rapport. Tussen teelt en schap vervult de groothandel een intermediairfunctie, bestaande uit logistieke dienstverlening, de borging van kwaliteit en voedselveiligheid en het opvangen van prijsfluctuaties en risico's. "Dit is een vak apart", aldus Willem Baljeu, directeur van Frugi Venta. "De meerwaarde van een goede logistieke stroom heeft een prijs. Dat doen we in zwaar concurrerende omstandigheden in een internationale markt. De nettomarge die hierbij voor de groothandel resteert is marginaal te noemen."

Conclusie
Er is gekeken naar de opbouw van de consumentenprijs. Conclusie is dat de supermarkt een groter deel van de consumentenprijs verklaart dan de groothandel. Gekeken naar een bredere range van producten, blijkt dat de brutomarge van de groothandel als percentage van de omzetwaarde tussen 13 en 17 procent ligt, voor de supermarkt ligt dit tussen 20 en 34 procent. Het rapport kunt u hier downloaden.