Stage Entertainment Nederland bij 19% BTW in rode cijfers

14/12/2010 21:55

Stage Entertainment

Henk Kivits, CEO van Joop van den Ende's internationale theateronderneming, doet een dringend beroep op de regering om de motie tegen de BTW verhoging, zoals vandaag aangenomen in de Eerste Kamer, serieus te nemen en te kiezen voor een van de aanwezige alternatieven. Kivits is ervan overtuigd dat Stage Entertainment Nederland in de rode cijfers komt als de BTW daadwerkelijk per 1 januari 2011 zou worden verhoogd van 6 naar 19%.

De onderneming met 4.000 werknemers in acht landen heeft in haar hele bestaan nooit een beroep gedaan op enige vorm van overheidssubsidie. Het heeft voor eigen rekening en risico de musical tot een bloeiende bedrijfstak gemaakt die alleen in Nederland al werk biedt aan duizenden acteurs, musici, technici, medewerkers en toeleveranciers. Juni dit jaar werd Stage Entertainment onderscheiden met de Koning Willem I Prijs 2010 voor beste grote onderneming. Kivits verwacht van dit kabinet dat het succesvolle ondernemingen stimuleert in plaats van torpedeert.

Stage Entertainment is van mening dat een verhoging van de BTW niet één-op-één kan worden doorberekend aan de consument. Deze ervaart immers de gevolgen van de economische crisis al ruimschoots in zijn directe levensbehoeften. Hogere BTW leidt tot lagere kaartverkoop en daarmee tot ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid van een bloeiende bedrijfstak.

Joop van den Ende laat vanuit New York weten, waar hij besprekingen voert voor de productie van Sister Act op Broadway, dat hij grote waardering heeft voor de opstelling van de Eerste Kamer. Joop van den Ende: "De stelling van de regering dat de verhoging van het BTW-tarief de verdiencapaciteit van de cultuur zal verbeteren is onzin. De opbrengst van de verhoging van de BTW op theaterkaartjes vloeit regelrecht in de staatskas. Er is geen theater dat hier zijn voordeel mee kan doen." Volgens Van den Ende staat deze maatregel haaks op het stimuleren van particulier cultuurmecenaat, zoals de overheid dit graag zou zien.

http://www.stage-entertainment.nl