Dura Vermeer

Zoetermeer - 14 december 2010

Dura Vermeer ''plust'' van 3 naar 4 op CO2-prestatieladder

Certificerende instelling Det Norske Veritas heeft besloten om Dura Vermeer Groep, Divisie Bouw en Vastgoed en Advin te certificeren op niveau 4 van de CO2-prestatieladder van spoorwegbeheerder ProRail.

Aanleiding hiervoor is de door Dura Vermeer aangedragen aanvullende bewijsvoering inzake ketenanalyse, afstemming met opdrachtgevers en dialoog met stakeholders als non gouvermentele organisatie (ngo's), voldoende om op te plussen van niveau 3 naar niveau 4.

Impact niveau
Het opplussen op de CO2-prestatieladder van 3 naar 4 binnen nog geen maand tijd is een enorme opsteker voor de afdelingen binnen Dura Vermeer Groep, divisie Bouw en Vastgoed, divisie Infra en Advin die zich bezighouden met duurzaamheid en mvo. Mede dankzij de goede onderlinge samenwerking tussen deze afdelingen, waaronder KAM en duurzaamheid en mvo, en het feit dat de divisie Infra (met het behalen van het CO2-bewust certificaat 5 eind vorige maand) het pad voor een hogere trede op de CO2-prestatieladder reeds heeft geëffend, is belangrijk onderdeel van dit succes.

Vanaf 01 december 2009 beloont ProRail bedrijven die klimaatbewust produceren. Hoe beter de CO2-prestatie van een bedrijf, hoe hoger de positie op de CO2-prestatieladder. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van zijn CO2-uitstoot vertaalt zich in een `gunningvoordeel'.

Dura Vermeer geeft met de beoogde CO2-reductie mede invulling aan de wijze van maatschappelijk ondernemen, het vergroten van de gunningkansen en een vermindering van het energieverbruik en de bijbehorende energiekosten. Het streven is om de CO2-reductie inspanningen verder vorm te geven zodat de positie van Dura Vermeer Groep, Divisie Bouw en Vastgoed en Advin op de CO2-prestatieladder verder zal stijgen en de bewustwording bij medewerkers zal groeien.