Gemeente Duiven


Benoeming nieuw lid gemeenteraad Duiven

Op maandag 13 december 2010 heeft de gemeenteraad de heer H. NIjland benoemd tot wethouder van de gemeente Duiven. Daardoor is er één vacature ontstaan in de VVD-fractie van de gemeenteraad. Een raadslid mag namelijk niet gelijktijdig ook de functie van wethouder uitoefenen. Burgemeester Zomerdijk heeft als voorzitter van het centraal stembureau direct na de benoeming van de heer Nijland tot wethouder van de gemeente Duiven, de heer S.G.M. (Sid) Lukkassen benoemd als nieuw lid van de gemeenteraad. Na de goedkeuring van zijn "geloofsbrieven" is de heer Lukkassen ook toegelaten en beëdigd als nieuw raadslid.

Het besluit van 13 december 2010 van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Duiven ligt ter inzage bij de afdeling burgerzaken in het gemeentehuis en is te raadplegen in onderstaande bijlage.