Gemeente De Wolden
Persbericht

Zuidwolde, 14 december 2010

Daling overgewicht bij kinderen in De Wolden


Het aantal kinderen met overgewicht is de afgelopen vier jaar in De Wolden aanzienlijk gedaald. Van negen procent in 2006 naar vier procent in 2010. Dit is het belangrijkste resultaat van een eindmeting verricht onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen. Deze meting is verricht in het kader van het inmiddels afgeronde Buurt Onderwijs Sport (BOS) project in de gemeente.


Samen met Sport Drenthe en Stichting Welzijn De Wolden heeft de gemeente in dit project actief gewerkt om bewegingsarmoede, overgewicht en pesterijen bij jeugd terug te dringen. Hiervoor zijn de afgelopen vier jaar verschillende beweegactiviteiten georganiseerd onder de ongeveer achthonderd leerlingen van alle twintig basisscholen in de gemeente. Naast bijvoorbeeld sportkennismakingscursussen en bewegingslessen maakten ook gezondheidsvoorlichting en consulten met diëtisten onderdeel uit van het project.


Wethouder sport Liesbeth Koster:"Het BOS-project was een tijdelijke stimuleringsmaatregel. Met dit mooie eindresultaat worden we beloond voor onze inzet. Samen hebben we vele kansen benut. Nu is het de uitdaging om deze positieve trend vast te houden. Hiervoor heeft de gemeente bijvoorbeeld twee combinatiefunctionarissen Sport aangesteld. Zij dragen zorg voor kwalitatief goed en gevarieerd bewegingsonderwijs en bieden samen met de sportverenigingen naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten aan voor kinderen. Gezamenlijk zetten we ons in voor een actief en sportief De Wolden."
Gemeente De Wolden