Gemeente Nijmegen

persbericht

14 december 2010

350 studentenwoningen bovenop nieuw Doornroosje

350 wooneenheden voor studenten, een poppodium met twee zalen voor respectievelijk 400 en 1100 bezoekers, en een verbetering van het fietsparkeren bij het station door middel van een gratis fietsenstalling voor circa 3000 fietsen.

Dat is in essentie het nieuwe plan voor de herontwikkeling van de TPG-locatie bij station Nijmegen dat vandaag door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. De Nijmeegse gemeenteraad buigt zich in januari over de plannen.

De gemeente Nijmegen bereikte in 2009 een akkoord met Doornroosje, Portaal en Stichting Studentenhuisvesting (SSHN) over de herontwikkeling van het voormalige TPG-terrein bij station Nijmegen. Het idee was om 190 zelfstandige studentenwoningen te bouwen in combinatie met 101 huurappartementen, een nieuw onderkomen voor Doornroosje, en een parkeergarage met circa 50 plaatsen. Het complex zou maximaal 22 verdiepingen tellen.

Defensie tekende echter bezwaar aan tegen het plan omdat dit de radar van vliegbasis Volkel zou verstoren. De gemeente is samen met andere gemeenten waar hetzelfde probleem speelt met Defensie in gesprek gegaan om de huidige radarnormen van tafel te krijgen. Vanwege de tijdsdruk (Doornroosje wacht al geruime tijd op een nieuw onderkomen en de provincie Gelderland stelt ¤1,3 miljoen euro subsiddie beschikbaar voor de nieuwbouw van Doornroosje mits de bouw voor 1 januari 2012 start) is de afgelopen maanden zekerheidshalve ook een alternatief plan ontwikkeld. Nu de radarnorm van Defensie nog niet van tafel is, is besloten het alternatieve plan uit te voeren.

Dit voorziet in een complex met daarin 340 tot 350 studenteneenheden verdeeld over circa 90 appartementen, nieuwbouw voor Doornroosje (twee zalen voor respectievelijk 400 en 1100 bezoekers met bijbehorende voorzieningen), en een gratis fietsenstalling voor circa 3000 fietsen. Het complex wordt maximaal 15 bouwlagen hoog, met ter hoogte van het politiebureau maximaal zes verdiepingen. Partners in het project zijn de gemeente en SSHN. De gemeente wordt eigenaar van het nieuwe poppodium, waarvan Doornroosje de huurder wordt. SSHN wordt eigenaar van de studentenwoningen.

Omdat de nieuwe fietsenstalling een aanzienlijke verbetering is voor forenzen die op de fiets naar het station komen (nu zijn aan de voor- en achterkant van het station 4000 permanente + 1200 tijdelijke gratis klemmen beschikbaar) wordt met ProRail gesproken over subsidiemogelijkheden of participatie in de nieuwe fietsenstalling. Omdat in het alternatieve plan wordt uitgegaan van een compacter gebouw en er geen ruimte overblijft voor huurwoningen, is Portaal niet langer partner in het project.

Ook wordt afgezien van de realisatie van autoparkeerplaatsen. Bewoners van het toekomstige gebouw kunnen een parkeerabonnement afnemen in de nieuwe parkeergarage aan de Van Schaeck Mathonsingel.

Het college kiest hiervoor om een aantal redenen: * de goede bereikbaarheid van de TPG-locatie met het openbaar vervoer en de doelgroep voor de woningen (studenten), * grotere verkeersveiligheid (geen kruisend autoverkeer over de snelfietsroute CS-Nijmegen-Noord), * betere mogelijkheden om een goed gebouw te maken (minder afzonderlijke entrees en voorzieningen), * vergroten van de haalbaarheid: de autobereikbaarheid van de TPG-locatie is erg complex, ook gelet op de nabijheid van het busstation. Het weglaten van de auto vergroot de haalbaarheid van het project.

Planning: Eind 2011 moet gestart worden met de bouw van het toekomstige gebouw. Onder voorbehoud van goedkeuring door het college en de gemeenteraad is op 3 december jl. al een Europese aanbestedingsprocedure gestart. Dit moet ervoor zorgen dat, mits de gemeenteraad in januari groen licht geeft aan het plan, het college nog diezelfde maand 5 marktpartijen kan selecteren die gevraagd worden een schetsontwerp en een plan van aanpak op te stellen. In juli wil het college tot definitieve gunning overgaan. De start van de bestemmingsplanprocedure staat gepland voor begin 2011. Als er geen bezwaren worden ingediend, kan deze procedure in de zomer van 2011 zijn afgerond.