Landschap Noord-Holland

Persbericht

Heiloo, 14 december 2010

Nieuwe atlas toont verspreiding Noord-Hollandse amfibieën en reptielen

Landschap Noord-Holland presenteert samen met RAVON (reptielen amfibieën en vissenonderzoek) de nieuwe verspreidingsatlas van de Noord-Hollandse amfibieën en reptielen! Een resultaat van vele uren veldonderzoek en gegevensverwerking. Noord-Holland is een bijzondere provincie voor amfibieën en reptielen. Zo leven er ringslangen onder de rook van Amsterdam, duikt de rugstreeppad op veel plaatsen op en zijn de duinen beroemd om hun zandhagedissenpopulaties.

Belangrijkste doel van deze atlas is het in kaart brengen van de recente verspreiding van alle Noord-Hollandse soorten. Dit is nodig voor het maken en uitvoeren van goed beschermingsbeleid voor deze Soorten. Amfibieën en reptielen zijn goede indicatorsoorten, hun aan- of afwezigheid zegt veel over de kwaliteit van natuurgebieden en de ecologische hoofdstructuur maar ook van gebieden daarbuiten. In de nieuwe atlas vind u verspreidingkaarten van alle soorten op km-hok niveau. Dit geeft in een oogopslag inzicht in de verspreiding van die soort in Noord-Holland. Ook wordt er aandacht besteed aan herkenning, habitat, belangrijkste gebieden voor de soort, uitgezette populaties, barrières en het beheer. Verder wordt de betekenis van Noord-Holland voor herpetofauna beschreven met een waarderingskaart. Ook de exoten en uitgestorven soorten worden besproken.

De verspreidingsatlas kon niet tot stand komen zonder de hulp van vele vrijwilligers die hun gegevens ter beschikking hebben gesteld. Het maken van deze atlas was voor Stichting Landschap Noord-Holland een kans om van 2007 t/m medio 2010 een extra inspanning te leveren om een hele nieuwe groep vrijwilligers enthousiast te maken voor onze herpetofauna. De vele, drukbezochte, excursies, gegeven door Landschap Noord-Holland in samenwerking met RAVON, hebben geleid tot meer gegevens, maar vooral ook tot meer aandacht en verwondering voor de Noord-Hollandse reptielen en amfibieën.

De atlas is schitterend uitgegeven met prachtige foto's en kaarten. De atlas kost ¤ 19,95 en is te bestellen in de webwinkel van Landschap Noord-Holland via www.landschapnoordholland.nl en verkrijgbaar in de InformatieWinkel in Castricum.