Gemeente Loenen aan de Vecht


Uitnodiging voor bijzondere raadsvergadering 15 december a.s.

Per 1 januari 2011 zal de gemeente Loenen, samen met Breukelen en Maarssen, opgaan in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Daarmee houdt de gemeente Loenen als zelfstandige gemeente op te bestaan. Dat betekent ook dat de raadsperiode van de Loenense raadsleden ten einde loopt.

In verband hiermee zal er op woensdag 15 december a.s. een openbare bijzondere raadsvergadering worden gehouden. Deze zal plaatsvinden in dorpshuis ´t Web aan de Spinnerie in Loenen aan de Vecht. De vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot circa 21.30 uur.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:


1. Opening door de voorzitter, de heer Boekhoven


2. Toespraak van de Commissaris van de Koningin, de heer Robbertsen


3. Afscheid raadsleden


4. Sluiting

Iedereen is van harte welkom voor het bijwonen van deze vergadering. Aansluitend kan onder het genot van een hapje en een drankje afscheid worden genomen van de Loenense raadsleden.