Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

CHI-vergadering 15 december

Publicatiedatum : 26 november 2010

Het procesbesturingssysteem van de slibdroger is er door vele modificaties en aanpassingen niet overzichtelijker op geworden.

Ons algemeen bestuur vergadert 15 december onder meer over nieuwe heffings-verordeningen, de aanpassing van het besturingssysteem van de slibdrooginstallatie in Beverwijk en een rapport van de Rekenkamer over ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

De commissievergaderingen vinden plaats op 8 december.
* Agenda vergadering college van hoofdingelanden 15 december
* Agenda vergadering commissie Bestuur, Middelen & Wegen 8 december
* Agenda vergadering commissie Water & Wegen 8 december