Gemeente Berkelland

over bouwkavels ABCTA-terrein in Beltrum

Informatieavond over bouwkavels ABCTA-terrein in Beltrum

Op 15 december om 19.30 uur in Dorpshuis de Wanne

Construction crew

De gemeente Berkelland houdt in samenwerking met de Raad van Overleg een informatieavond over de bouwlocatie ABCTA in Beltrum. De gemeente Berkelland wil weten hoe groot de vraag is naar bouwkavels in het dorp Beltrum. De infoavond wordt gehouden in Dorpshuis De Wanne en begint om 19.30 uur.

Vraag naar bouwkavels in Beltrum

De gemeente Berkelland is benieuwd naar de concrete vraag naar bouwkavels in het dorp Beltrum. Daar kan het kavelaanbod op afgestemd worden. De informatieavond is daarom in het bijzonder van belang voor degenen die zich straks in het ABCTA-gebied willen vestigen.

Aanpassingen inrichtingstekening

Voor deze bouwlocatie bestaat sinds 2008 een inrichtingstekening. Nu de hier gevestigde bedrijven op een andere plek hun nieuwe vestiging bouwen, komt uitvoering in beeld.

Het is de bedoeling uitleg te geven over enkele aanpassingen op de inrichtingstekening. Die aanpassingen hebben voor een deel betrekking op de gevolgen van krimp van de bevolkingsomvang. Daarom blijven niet alle 35 oorspronkelijk geplande woningen in stand.