Gemeente Westervoort

Informatiebijeenkomst Aanleggen hemelwaterriool 15 december 2010

Door de gemeente Westervoort zijn plannen voorbereid voor het aanleggen van een extra hemelwaterriool in de Paepestraat en De Twee Roeden.

De precieze locatie waar de voorgenomen werkzaamheden plaats gaan vinden kunt u op de situatietekening zien (zie bijlage).

Het voornemen is om de werkzaamheden in januari 2011 op te starten.

Voordat de werkzaamheden van start gaan willen wij u over de gang van zaken informeren, kennis laten maken met de aannemer en u de gelegenheid bieden vragen te stellen.

Programma informatieavond
19.15 uur ontvangst en koffie
19.30 uur opening en uitleg over aanleiding en doel 19.40 uur toelichting op de plannen, planning en gang van zaken tijdens uitvoering
20.30 uur pauze
20.45 uur gelegenheid voor het stellen van vragen 21.00 uur afsluiting

In de pauze kunt u de werktekeningen bekijken en geven onze medewerkers een op uw situatie afgestemde toelichting.

Bouwkundige vooropnames Hoewel het niet waarschijnlijk is dat door de werkzaamheden schade aan gebouwen en dergelijke zal ontstaan, worden voor de zekerheid bouwkundige vooropnames gemaakt van de binnen- en/of buitenkant van woningen en van eventuele andere opstallen nabij het werk. Dit is nodig om te bewijzen of door de werkzaamheden schade is aangebracht.
De heer Roodbeen van Rota Experts gaat de bouwkundige vooropnames maken. Wij vragen u vriendelijk om medewerking te verlenen aan de heer Roodbeen.

Meer informatie ?
Over riolering; neem dan contact op met Eefko Klungel (di,wo en do), tel (026) 3179911,
e-mail: eefko.klungel@westervoort.nl
Over vooropnames; neem dan contact op met Christonne Jansen, tel (026) 3179911,
e-mail: c.jansen@westervoort.nl

Te downloaden:

* situatietekening Paepestraat-De Twee Roeden.pdf (74,3 KB)

Dorpsplein 1 6931CZ; P: Postbus 40 6930 AA; T: (026) 3179911; F: (026) 3113623 E: gemeente@westervoort.nl