Gemeente Wijdemeren


Gemeenteraad > 2010 > Agenda raad 15 december 2010

Agenda raad 15 december 2010


*
Agenda raad 15 december 2010 Datum / tijd : 15-12-2010 (20:00u. / 23:00u.) Lokatie : Raadszaal (Gemeentehuis Rading 1) Vergadering van : Gemeenteraad
Laatst gewijzigd: : 02-12-2010 15:39
Agenda

1. Bepalen volgorde stemming


2. Grondexploitatie Overmeer Zuid 2010


3. Hamerstuk. 3e Termijn 3e UItvoeringsmodule Noordelijke Vechtplassen


4. Hamerstuk. Instellen Verordening dode gezelschapsdieren


5. Hamerstuk. Onderwijshuisvestingsplan


6. Lijst ingekomen stukken


7. Mededelingen


8. Opening


9. RV Herziening huisvestingsverordening Onderwijs


10. RV Verordening Wmo


11. Stand begrotingssaldo


12. Stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandscriteria St. Antoniusterrein


13. Toezeggingenlijst


14. Vaststellen agenda


15. Vragenhalfuur raadsleden