Gemeente Son en Breugel


december

Openbare raadsvergadering 15 december

Woensdag 15 december 2010, aanvang 20.00 uur

Op woensdag 15 december 2010 wordt een openbare raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis. Iedere openbare raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen. Iedere vergadering eindigt met een rondvraag en de sluiting.

Agendapunten

* Subsidiebeleidsplan 2011

* Vaststelling tarieven diverse belastingen en heffingen 2011 / aanpassing belastingverordeningen

* Verzoek op grond van art. 160, lid 2 Gemeentewet inzake participatie Stimuleringsfonds Hoven-Noord wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen, inkijken op het gemeentehuis tijdens openingstijden. U kunt ze ook op onze website vinden.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

Raadhuisplein 1 - 5691 AL Son en Breugel - Telefoon (0499) 491 491