Gemeente De Bilt


6-12-2010

IJs en weder dienende start de gemeente De Bilt op woensdag 15 december met voorbereidende werkzaamheden in het stationsgebied. De werkzaamheden zijn nodig om de ondertunneling van het spoor mogelijk te maken en duren tot ca. september 2011. Daarna kan gestart worden met de aanleg van de onderdoorgang voor snelverkeer.

Het werk begint aan de Jan Steenlaan en betreft het verleggen van riolering en nutsvoorzieningen. De weg wordt daarvoor opengebroken vanaf de Rembrandtlaan tot aan de Soestdijkseweg Noord. Fietsers en automobilisten worden omgeleid via de Van Ostadelaan. Het werk wordt in de kerstvakantie uitgevoerd, om scholieren zoveel mogelijk te ontlasten. De dagen buiten de kerstvakantie helpen verkeersregelaars fietsers met het oversteken van de Soestdijkseweg Noord. Fietsers kunnen naar verwachting na de kerstvakantie weer gebruik maken van de Jan Steenlaan, auto's volgen later.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van het werkgebied verdacht is op het voorkomen van explosieven uit WOII. Daarom wordt voorafgaand aan de werkzaamheden detectie-onderzoek uitgevoerd. Ook worden ruim voor het broedseizoen (vermoedelijk in januari) de bomen gekapt die in de weg staan. In het vroege voorjaar wordt begonnen met het maken van een `persing', een boring onder het spoor door zodat de kabels, leidingen en riolering het spoor kunnen kruisen. Vervolgens schuiven de werkzaamheden stukje bij beetje door richting het Emmaplein tot aan de Nachtegaallaan. Tenslotte moet aan de noordzijde van het station, ter hoogte van het bestaande parkeerterrein langs de bedrijfsgebouwen een stuk vervuilde grond gesaneerd worden.

Meer informatie

Bijgevoegde tekening laat duidelijk zien waar welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Op www.bilthovenbouwt.nl is telkens de meest actuele planning van de werkzaamheden te vinden.

De werkzaamheden zullen in meer of mindere mate voor overlast gaan zorgen voor bewoners, ondernemers en scholieren. Met direct belanghebbenden is gesproken over maatregelen die de overlast kunnen beperken. Alle andere bewoners en belanghebbenden ten noorden van het spoor worden bijgepraat tijdens een informatiebijeenkomst. Bewoners en belanghebbenden ten zuiden van het spoor worden begin volgend jaar geïnformeerd over de werkzaamheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Thissen, communicatie Bilthoven Bouwt, telefoon 06 20 44 47 59.

Bilthoven, 6 december 2010