Gemeente Ermelo


Informatiebijeenkomst overgangsrecht

Op woensdag 15 december organiseert de gemeenteeeninformatieavond over de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan Recreatieterreinen, in het bijzonder het overgangsrecht voor permanente bewoning van recreatiewoningen. De bijeenkomst is om 19.30 uur, in de Theaterzaal van "De Dialoog". In een korte presentatie wordt ingegaan op de problematiek van het overgangsrecht en permanente bewoning en de oplossingsrichting die de gemeenteraad hiervoor gekozen heeft. Daarna bent u in de gelegenheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te maken.
U kunt zich aanmelden voor deze avond op het e-mailadres ruimtelijkeplannen@ermelo.nl.