Gemeente Best

Openbare vergadering bestuur WSD

07-12-2010

Op woensdag 15 december 2010 vergadert het Algemeen bestuur van WSD. De vergadering is openbaar en vindt plaats in de kantine van Blizo, Kettingweg 5 in Vught. De vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Agenda:


1. Opening

2. Vaststellen concept verslag van 15 september 2010
3. Mededelingen.

4. Ingekomen:

-D.B. besluitenlijst van 9 juli 2010, 17 september 2010, 15 oktober 2010.

5. Uitruil fiscale ruimte woon/werkverkeer tegen bruto loon
6. Regeling Individuele Arbeidsvoorwaardenpakket WSD
7. Stand van zaken actie- en herstelplannen
8. Rondvraag

9. Sluiting

---