Gemeente Vlaardingen


Beslis mee over de toekomst van uw wijk

Bent u betrokken bij uw wijk en wilt u graag de leefbaarheid in uw wijk verbeteren? Zoekt u samenwerking of hulp bij uw plannen voor de wijk, maar heeft u niet de juiste contacten? Dan is het leefbaarheidsplatform zeker iets voor u.
De gemeente wil graag samen met bewoners en maatschappelijke organisaties werken aan leefbare wijken. De bijeenkomsten van deze platforms in de verschillende wijken en gebieden vinden vier keer per jaar plaats. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken en praten.

De volgende bijeenkomst van het leefbaarheidplatform Indische buurt is op 15 december vanaf 20.00 uur in het Kraaiennest van de Billitonflat (ingang hoek Billitonlaan/Borneostraat).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

* Buurtpreventie

* Signalen uit de wijk

* Leefbaarheidsprogramma 2011

* Activiteiten in de wijk

Aanmelden
U kunt bellen met de afdeling Gebiedsmanagement, telefoon (010) 248 4000 of u kunt zich aanmelden via e-mail.
Contactinformatie

Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
Mail: info@vlaardingen.nl
Tel. (010) 248 4000