FloraHolland


Rijnsburg neemt nieuw depot voor Deense Containers in gebruik

RIJNSBURG (8 december 2010) - Op woensdag 15 december a.s. wordt op FloraHolland Rijnsburg een nieuw en groter depot voor Deense Containers in gebruik genomen. Dit grotere depot is nodig om de forse groei van de handel in planten en bol op pot producten op de marktplaats Rijnsburg verder te faciliteren.

Toename planten en bol op pot
Het afgelopen jaar is er op de veilingklokken in Rijnsburg een toename van planten en bol op pot producten gerealiseerd, zowel in volume als in assortiment. Ook het aantal planten dat via FloraHolland Connect is afgezet en via Logistiek Rijnsburg is afgeleverd, is fors toegenomen. Het assortiment wordt daarnaast compleet gemaakt door de diverse verkooppunten binnen de veiling.

Korte afhandeltijd
Klanten kunnen makkelijker grotere aantallen Deense Containers afhalen of inleveren door de grotere capaciteit. Tevens is het mogelijk om de Deense Containers via een speciaal dock te verladen, zodat de afhandeltijd verkort wordt.
De openingstijden zijn ongewijzigd van maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur tot 13:00 uur en van 13:30 uur tot 16:30 uur. Het depot is gesitueerd bij de voormalige wasplaats, tussen de emballage en het L4-gebied. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Gerrit Vletter, chef emballage, T 071-409 45 35.