Gemeente Best

Landelijke Naturalisatiedag

08-12-2010

Woensdag 15 december aanstaande vindt de Landelijke Naturalisatiedag plaats. Op deze dag worden in alle gemeentes de mensen die het afgelopen jaar het Nederlanderschap hebben verkregen, uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. In Best worden deze dag 20 personen door burgemeester Kortmann in het zonnetje gezet.

Om het verkrijgen van het Nederlanderschap op een passende manier af te ronden, heeft de regering besloten hiervoor een speciale ceremonie in te voeren. Deze ceremonie geeft de bijzondere band aan die door de naturalisatie ontstaat tussen de nieuwe staatsburger en Nederland. Tevens is het een bevestiging van het feit dat de nieuwe staatsburger met de naturalisatie alle rechten en plichten krijgt en aanvaardt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden.

Het bijwonen van de naturalisatieceremonie is verplicht. Iemand krijgt pas na deelname aan deze bijeenkomst en na het afleggen van de verklaring van verbondenheid het Nederlanderschap. En kan dan ook een Nederlands paspoort aanvragen.

Landelijke Naturalisatiedag
Naast de verplichte naturalisatieceremonie is er ook de Landelijke Naturalisatiedag. Op deze dag worden alle mensen die in dat jaar het Nederlanderschap hebben verkregen, uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt jaarlijks op 15 december, Koninkrijksdag, georganiseerd. De 20 personen die afgelopen jaar in Best zijn genaturaliseerd worden in het bijzijn van hun familie/naasten feestelijk onthaald in het gemeentehuis.

---